Stronga

HookLoada

Økt lønnsomhet gjennom høy fleksibilitet

 

HookLoada gir et svært allsidig og pålitelig krokløft-system som mangedobler effektiviteten. Spør deg selv: hvorfor vil du betjene og vedlikeholde 5 enkeltbruksvogner når en krokløfthenger med matchende beholdere vil løse alle utfordringene til en lavere pris?